eTFDS 2-2018 net - Side 14Mødet med virkeligheden
på VIA University College
VIA University College i Aarhus arbejder målrettet med at støtte
de studerende til at bygge bro mellem teori og praksis.
Af Bente Rindsig Pedersen
skrives forholdet mellem teori og
område eller praksisområde. Praksis
og Karen Søndergaard
praksis ofte som modsætningsfyldt.
frembyder altid noget andet og
Det er en modsætning (eller en diko-
mere end det, som teori kan sige
På VIA University College er det et
tomi), som man til en vis grad kan
noget om.
velkendt fænomen, at professions-
forsvare er til stede. I den teoretiske
Der er ikke kun teori i teorirum-
bachelorstuderende i slutningen af
uddannelse er fokus det ideelle – vel
met og praksis i virkeligheden. Der
deres uddannelse bliver i tvivl om,
vidende, at praksis med dens kom-
er teori- og praksisforståelse begge
hvorvidt de er parate til at møde ar-
pleksitet ofte er anderledes og ikke
steder. Kunsten er at få det til at
bejdslivets kompleksitet.
kan leve op til idealet. Men hvis
smelte sammen, så de studerende
man ikke har viden om det ideelle,
kan forstå sammenhængen mellem
er det svært at forbedre praksis.
teori og praksis. Det er en udfor-
Denne artikel beskriver med udgangspunkt i vores praksis fra henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen
og uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed på
VIA University College i Aarhus,
hvordan man arbejder med at støtte
de studerende til at bygge bro mellem teori og praksis.
I daglig tale og i litteraturen be14
TFDS 2–2018 · T E M A
dring, man på professionshøjsko-
Dialektisk forhold
Det er forfatternes opfattelse, at forholdet mellem teori og praksis er
mere dialektisk end dikotomisk. Teori retter sig i udgangspunktet mod
at beskrive, forstå/forklare og eventuelt forandre et givent genstands-
lerne er meget fokuserede på. VIA
University College har en overordnet intention om at »uddanne til
praksis sammen med praksis«.1
Professionsbacheloruddannelserne har med deres praktikperioder bedre mulighed for at klæde de

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm