eTFDS 2-2018 net - Side 12ter på de afdelinger, der er mest udfordrede.
»Vi har skullet inspirere ledelserne og hjælpe dem med at facilitere. Nu skal vi hjælpe dem med at
levere. Fra projektets side havde
man nok undervurderet behovet for
implementeringsstøtte til de lokale
ledelser. Vi lærer selvfølgelig også
undervejs og forsøger at justere vores tilgang, så vi i højere grad tilbyder det, der efterspørges. Og det
håber jeg selvfølgelig, vi kan fortsætte med efter 2018, når det officielle projekt afsluttes,« siger Helle
Folden.
»Jeg tror og håber, at projektet
har sat noget i gang ude i klinikkerne, men det er selvfølgelig naivt
at tro, at det vil løse alle fremtidige
problemer. Mit håb er, at det kan
blive starten på en proces, hvor
udefrakommende sammen med afdelingsledelserne reflekterer over
rekruttering, fastholdelse og de udfordringer, det kan indebære. Kan vi
på baggrund af erfaringerne fra projektet udvikle en metode, som vi
kan tilbyde ledelserne fremover, har
vi taget et kæmpeskridt i den rigtige retning,« tilføjer hun.
12
TFDS 2–2018 · T E M A
Et godt fundament
for fastholdelse
For oversygeplejerske Flemming
Olsen og specialkonsulent Anette
Hinsby Frandsen er håbet det
samme.
»Med de syv indsatser, der er sat
i værk, og med det meget store fokus på det kliniknære, er jeg ikke i
tvivl om, at handlingsplanen vil
sætte sig spor i fremtiden. Der er
fra starten blevet taget rigtig godt
imod projektet, og samarbejdet har
fungeret fint. Dermed har de helt
grundlæggende forudsætninger været på plads,« siger Anette Hinsby
Frandsen.
Flemming Olsen supplerer:
»Det, at der er afsat midler til et
projekt af denne karakter, vidner
om, at man fra regionsrådets side er
bevidst om problematikken, og at
man er villig til at agere. Det er jeg
naturligvis glad for, for selvfølgelig
skal medicinske sygeplejersker have
et fagligt moment ligesom alle andre,« slutter han.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm