eTFDS 2-2018 net - Side 10faglige minutter står i skarp kontrast
til tidlige tiders praksis, hvor begrebet »plejer« og sidemandsoplæring
var afgørende,« siger Flemming Olsen.
For Flemming Olsen selv er det
ikke synderligt overraskende, at der
er behov for initiativer som de 15
faglige minutter.
ȯnsket om at blive klogere og
samtidig arbejde mere evidensbaseret er blevet forstærket i takt med,
at sygeplejersker i dag uddannes på
bachelorniveau. Set i det perspektiv
synes jeg ikke, at der er noget mærkeligt ved udviklingen,« siger Flemming Olsen.
Refleksionsmodel
er vejen til udvikling
Selvom rygtet om de 15 faglige minutter har spredt sig, og det er blevet lettere at rekruttere nye medarbejdere, har afdelingen stadig en
personaleomsætning på 33 procent.
Det tærer selvsagt på ressourcerne,
og derfor besluttede man at sætte
de 15 faglige minutter endnu mere i
system ved at introducere en såkaldt refleksionsmodel.
Modellen, der er udviklet af pro10
TFDS 2–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm